orginal skind fbu.gif (2879 bytes) Södra Kinds FBU pistolskyttesektion

 Historia

 Första sidan

 

Södra Kinds FBU pistolskyttesektions ädla historia.

Får se vad vi kan gräva fram.

Tyvärr finns inte mycket av vår "historia" nedtecknad i några protokoll eller dylikt så det som jag har fått fram är mestadels muntligt framfört. Vad vi har kunnat verifiera med hjälp av gamla medlemmar o.dyl. så var föreningen aktiv på tidigt fyrtiotal men är troligen betydligt äldre. Seklets början har nämnts men det är overifierat. Men om man gissar att vapnet , en Nagant , som är avbildat på vårt klubbmärke var "state of the art" när man gjorde märket, så är ju det inte omöjligt med tidigt nittonhundratal eller tom tidigare. Dock vet jag säkert att föreningen fanns med hos Svenska pistolskytteförbundet när detta bildades 1936. Ett annat gammalt dokument från gömmorna berättar om en donation till skytteföreningen gällande vår skyttepaviljong 1942 , första noterade märkestagningen är gjord 1944 och var ett silvermärke.

Som namnet antyder så är vi en sektion under Södra Kind FBU förening vilken i sin tur har anor från tiden strax innan första världskriget och var då en "landstormsförening".

Landstormrörelsen , vilken bildades 1903 , var en rörelse för utbildning av befäl till Landstormen som var den tidens hemvärn. Landstormsföreningarna ombildades 1942 till Centralförbundet för befälsutbildning. "Vår" föreningen har under 1998 slagits samman med Norra Kinds FBU förening och därefter tagit sig namnet Kinds härads FBU förening. Vi har dock än så länge valt av administrativa skäl att behålla namnet Södra Kinds FBU pistolskyttesektion . FBU som är en förkortning av Frivillig Befäls Utbildning ,   är med andra ord en del av Sveriges frivillig-försvar, en viktig del av totalförsvaret i dessa dagar när förband och hela regementen läggs ner. "Vårt" regemente I15 Borås försvann 1997.

Tillbaka till "Välkommen"

 

Första sidan ]

Skicka mail till Peter Johansson med kommentarer eller frågor om denna web site.
Copyright © 1998 Södra Kinds FBU pistolskyttesektion
Senast ändrad: June 24, 2000   Du är besökare nummer: Hit Counter